Consulta astrològica

La lectura de la carta natal, tant des de l’astrologia com des del Disseny Humà, és una fantàstica guia d’exploració i autoconeixement. Dos sistemes que es complementen perfectament per ampliar la nostre consciència del ser i aprendre de les mecàniques de la existència. El Disseny Humà ens dóna una visió integradora de la consciència del cos que encarnem com a vehicle, així com una nova percepció del condicionament mental. L’Astrologia Psicològica ens mostra les mecàniques de la consciència des d’una perspectiva sincrònica i simbòlica, aquesta visió actualitzada de l’astrologia ens dona una comprensió psicològica i espiritual de les pautes evolutives individuals i col·lectives del ser humà. Dues visions amb dos llenguatges diferents i complementaris per explicar les mecàniques de la consciència.

Per realitzar qualsevol estudi astrològic son necessàries les dades de naixement; lloc, data i hora al més precisa possible. Les consultes es realitzen preferentment de forma presencial o via skype quan les circumstàncies no fan possible la forma presencial.

Els serveis de consulta astrològica consten del següent;

Anàlisi de la carta de Disseny Humà

Explicació concisa del SDH i les característiques del teu disseny; tipus energètic i estratègia, autoritat interna, creu d’encarnació i perfil. Estratègies per sortir del condicionament de les falses creences i reconèixer la teva veritat mGrafic del Raveés autèntica.
El preu de la interpretació de la carta de SDH és de 150€ i consta de:

 • 2 sessions de 90 minuts.
 • Estudi e interpretació de la carta de SDH.
 • Guia per identificar falses creences i condicionaments.
 • Enregistrament àudio de les sessions i material imprès.

 

Interpretació de la carta natal

Una interpretació d’orientació psicològica i guia cap a l’evolució personal conscient. On abordem tots els àmbits de la vida, personal, de parella, de família, laboral i relacions, entre d’altres temes d’interès del consultant. Inclou la previsió astrològica i la interpretació de l’etapa evolutiva (o maduració) personal del moment, amb la interpretació dels trànsits i progressions (any vigent).Carta Natal Online
El preu de la interpretació de la carta natal és de 150€ i consta de:

 • 2 sessions de 90 minuts.
 • Estudi e interpretació de la carta natal.
 • Previsió astrològica, trànsits i progressions.
 • Enregistrament àudio de les sessions i material imprès.

Cartes comparades (Sinastria)

L’estudi i comparació de les cartes de parelles revela les necessitats emocionals de cada una de les parts, els punts de connexió i harmonia que faciliten la relació i els punts de dissonància i fricció d’on surten les dificultats. El reconeixement de les necessitats de cada una de les parts, i l’acceptació dels factors diferencials són elements decisius per al vincle basat en el suport, respecte i afecte mutus.
Inclou la previsió astrològica i la interpretació de l’etapa evolutiva (o maduració) personal d’ambos en el moment, amb la interpretació dels trànsits i progressions (any vigent).
El preu de la interpretació de la carta de sinastria és de 90€ i consta de:sinastria

 • 1 sessió de 90 minuts.
 • Estudi e interpretació de la carta de sinastria.
 • Previsió astrològica, trànsits i progressions.
 • Enregistrament àudio de la sessió i material imprès.

 

Cartes de nens i adolescents

Una orientació pedagògica i vocacional per als pares. Com a pares, busquem ajudar els nostres fills a convertir-se en persones realitzades, autònomes i felices. Les seves cartes astrals ens informen del seu caràcter innat, de les seves potencialitats i debilitats, així com de les qualitats que pot desenvolupar amb la nostra orientació i suport.
La interpretació es realitza en una sessió de 90 minuts, i és imprescindible la presència de almenys un progenitor (millor dos si és possible).
El preu de la interpretació és de 70€ i comprèn:Father and daughter holding hands

 • 1 sessió de 90 minuts.
 • Estudi e interpretació de la carta del nen.
 • Previsió astrològica, trànsits i progressions.
 • Enregistrament àudio de la sessió i material imprès.

 

Previsió astrològica anual

L’anàlisi s’orienta cap a una reflexió sobre aquelles qüestions que preocupen o interessen en el moment present. L’estudi del moment actual ajuda a prendre consciència del cicle vital en què ens trobem, per poder col·laborar conscientment amb els processos evolutius en marxa. Igualment s’exploren les alternatives de cara al futur immediat, en base als cicles planetaris que estan per arribar. Per a aquest tipus d’estudi es requereix haver realitzat prèviament una interpretació qualificada de la carta astral que faciliti el necessari coneixement del la pròpia carta per entendre el procés evolutiu en trànsit.
La interpretació és de 90€ i comprèn:astronomia

 • 1 sessió de 90 minuts on abordem les preocupacions i necessitats del moment.
 • Estudi i interpretació del moment astrològic, any vigent.
 • Revolució solar, trànsits, direccions i progressions.
 • Enregistrament àudio de la sessió i material imprès.

 

Seguiment i actualització

En qualsevol moment de la nostre vida ens podem trobar amb la necessitat d’explorar amb més profunditat la nostre carta natal, ja sigui buscant respostes a esdeveniments inesperats o a moments crucials de la vida que demanen una visió més amplia. La interpretació de la carta natal no és una cosa fixa, com tampoc ho és la nostre personalitat. La carta natal te un caudal d’informació que mai s’acaba, representa un mapa del recorregut vital que es va actualitzant al mateix temps que l’anem recorrent, és quelcom dinàmic que es va concriant al mateix temps que anem recorrent la nostre vida. És un mapa amb un munt de possibilitats a les que només les nostres accions i eleccions individuals donen vida.

La interpretació és de 90€ i comprèn:services

 • 1 sessió de 90 minuts on abordem les preocupacions i necessitats del moment.
 • Estudi i interpretació de la situació del moment astrològic.
 • Revolució solar, trànsits, direccions i progressions.
 • Enregistrament àudio de la sessió i material imprès.
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close